PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe v zařízení pro volný čas - OKBZ0N109B
Anglický název: Pedagogical practice in leisure facilities
Zajišťuje: Středisko pedagogické praxe (41-SPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dominika Koperová, Ph.D.
Mgr. Marta Kuhnová, Ph.D.
Záměnnost : OKBZ0N109X, OPBZ0N109B
Je záměnnost pro: OKBZ0N109X
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Maršálková (31.01.2022)
Praxi je po dohodě s výučujícím paralelky možné plnit i formou doučování. Více na https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/chci-doucovat/studenti-bc-studia/. Pedagogická praxe v zařízeních pro volný čas a volnočasových organizacích zaměřených na mimoškolní vzdělávání je zaměřena na systematickou a pravidelnou práci studenta se skupinou žáků ve vybrané oblasti volnočasové zájmové aktivity. Student získá možnost pracovat systematicky s žáky v oblasti organizování, vedení či asistování zájmových kroužků, skautských oddílů, sportovních klubů, vedení zájmových útvarů, pracovat s dětmi ve školách v přírodě, v příměstských i na tematicky zaměřených táborech, doučování žáků ZŠ či lektorování apod. Cílem předmětu je systematická podpora a rozvoj kompetencí studentů v práci s žáky základních a středních škol ve volnočasových zařízeních různorodého zaměření a charakteru. Nedílnou součástí cíle je možnost seznámit se s charakterem zájmů a potřeb žáků v době mimo vyučování, což studentům umožňuje zcitlivění pro porozumění charakteristikám a specifikům současného dětství a dospívání. Student získá možnost pracovat systematicky s žáky v oblasti organizování, vedení či asistování zájmových kroužků, skautských oddílů, sportovních klubů, vedení zájmových útvarů apod. Konkrétně to znamená, že studenti systematicky a pravidelně pracují se skupinou žáků ve vybrané oblasti volnočasové zájmové aktivity. Studentům umožňuje tato praxe získat zároveň znalosti a zkušenosti s organizováním, zajištěním a vedením zájmových, výchovně rekreačních aktivit a prohloubit tak praktické dovednosti v oblasti vedení žáků na úrovni základní a střední školy. Praxe je reflektována a studenti v jejím průběhu pořizují písemné záznamy o jejím průběhu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Maršálková (31.01.2022)

Cílem předmětu je podpora a rozvoj kompetencí studentů v práci s žáky základních a středních škol ve volnočasových zařízeních různorodého zaměření a charakteru; rovněž práce s dětmi se SVP, dospělými a seniory. Nedílnou součástí cíle je možnost seznámit se s charakterem zájmů a potřeb žáků v době mimo vyučování, což studentům umožňuje zcitlivění pro porozumění charakteristikám a specifikům současného dětství a dospívání; a také rozvoj reflektivních a sebereflektivních dovedností studenta učitelství.

Tato praxe umožňuje studentům získat zkušenosti s organizováním a zajištěním zájmových, výchovně rekreačních aktivit, prohloubit praktické zkušenosti v oblasti vedení žáků předškolního, prvního a druhého stupně ZŠ a SŠ. Pedagogická praxe je zaměřena na rozvoj následujících kompetencí a oblastí: aplikace získaných teoretických vědomostí z oblasti pedagogicko psychologické přípravy, rozvoj organizačních dovedností v oblasti pedagogiky volného času, rozvoj reflexe a sebereflexe.

Studenti mohou pro realizaci využít nabídky partnerských organizací, viz web Střediska pedagogické praxe.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Lucie Maršálková (31.01.2022)

Podrobný návod, jak se zaregistrovat, kontaktovat školu a domluvit si doučování naleznete na https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/chci-doucovat/studenti-bc-studia/. Student může doučovat i dítě v okolí svého bydliště, především ze sociálně znevýhodněného prostředí, o kterém ví, že by tuto podporu potřebovalo. V takovém případě požádá jeho učitele nebo zástupce školy, aby školu zaregistroval do systému na https://zapojmevsechny.cz/doucovani/. Podle uvedeného manuálu se následně také přihlásíte do systému a v nabídce škol si vyberete školu „svého“ žáka. Pokud byste měli problém s registrací do systému, obraťte se na: praxe@pedf.cuni.cz

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D. (29.10.2019)

PÁVKOVÁ, J. A KOL. Pedagogika volného času. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-711-6

HÁJEK, B., HOFBANER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Texty pro distanční studium. Praha : UK - Ped.fak,. 2003. ISBN 80-7290-128-1

NĚMEC, J. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. Brno: 2002. ISBN 80-7315-012-3

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Maršálková (31.01.2022)

Podmínky zakončení předmětu

 • Student se účastní úvodního informačního semináře a závěrečného reflektivního semináře
 • Student plní předem dohodnuté závazky vůči organizaci, pro kterou pracuje během praxí

Student zpracuje úkoly reflektivního charakteru dle požadavků vyučujícího

 • Student prezentuje ve studijní skupině při závěrečném kolokviu  pedagogický deník - portfolio, které se skládá z reflexí všech vlastních aktivit – lekcí ve volnočasových zařízeních, sebereflexí a zároveň hodnocení mentora z volnočasové organizace, který pedagogickou praxi studenta koordinuje, vede a hodnotí

 

Podklady pro zápočet:

  • Pedagogický deník – soubor příprav vlastních aktivit-lekcí ve volnočasových zařízeních, reflexí a sebereflexí
  • Hodnocení od pedagoga ze zastřešující volnočasové organizace, který pedagogickou praxi studenta koordinuje
  • Splnění úkolů  dle zadání vyučujícího paralelní skupiny
  • Docházkový list
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK