PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Prezentační dovednosti v odborném vzdělávání - OKBO3P056A
Anglický název: Presentation skills in vocational education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D.
PhDr. Pavla Banýrová
Vyučující: PhDr. Pavla Banýrová
Prerekvizity : OKBO3P025A
Anotace
Předmět přináší studentům základní orientaci v efektivních postupech při prezentování nejrůznějších komunikačních obsahů, zejména vzdělávacího charakteru. Umožní osvojení praktických dovedností potřebných pro vytvoření a použití kvalitní obrazové, textové i multimediální prezentace. Cílem předmětu je rozvinout praktické prezentační dovednosti studentů a vytvořit prostor pro jejich reflexi. Obsahové vymezení: 1. Příprava prezentace s ohledem na cíl a cílovou skupinu. 2. Promítaná obrazová prezentace – průsvitky, diapozitivy, prezentační software. 3. Prezentace pomocí posteru – příprava textové a obrazové části, prezentace posteru. 4. Prezentace pomocí multimédií – audiovizuální prezentace pomocí PC. 5. Prezentace v anglickém jazyce. 6. Prezentační technika – PC, dataprojektor, vizualizér aj. 7. Etické otázky při přípravě a použití prezentací.
Poslední úprava: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (18.01.2020)
Literatura

MEŠKO, D.; KATUŠČÁK., D.; FINDRA, J. a kol. Akademická příručka. Martin : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.

NEUMAJER, O. Inovativní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-653-6.

ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha : Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5.

Poslední úprava: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (18.01.2020)
Studijní opory

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8930

Heslo pro hosty: akredkpg19

Poslední úprava: Zvírotský Michal, PhDr., Ph.D. (18.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK