PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy počítačové gramotnosti pro matematiky - OKB1310002
Anglický název: Bases of computer literacy for mathematics
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: distanční
Způsob výuky: distanční
Vysvětlení: Nabídka výukových materiálů ke kurzům ECDL.Zapsaný studentům budou zpřístupněny certifikované materiály pro samostudium.
Další informace: http://class.pedf.cuni.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Třída: Předměty kombinovaného stuida
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Záměnnost : OB1310002
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Projekt ECDL (v mimoevropských zemích označován jako ICDL) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, efektivně využívat. Přínos projektu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní, standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů.
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (27.05.2010)
Cíl předmětu -

Získat základní počítačové dovednosti na úrovni ECDL.

Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (27.05.2010)
Literatura -

Kolektiv autorů S počítačem do Evropy, 2. vyd., Brno: Computer Press, 2007, ISBN 978-80-251-1844-3,

JANČAŘÍK, A. Úvod do počítačů a internetu. 1.vydání. Praha : FRPSP, 2003, ISBN 80-86792-12-9

JANČAŘÍK, A. Základy práce s MS Office. 1.vydání. Praha : FRPSP, 2003, ISBN 80-86762-15-3

Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (27.05.2010)
Metody výuky -

Samostudium.

Poslední úprava: Havelková Veronika, PhDr., Ph.D. (16.09.2016)
Požadavky ke zkoušce

Povinností studenta je uspět při testu počítačových gramotností (textový editor, tabulkový procesor a prezentace). Test je psán na první hodině, studenti, kteří neuspějí pokračují samostudiem - další testy jsou vypsány ve zkouškovém období.

Poslední úprava: Havelková Veronika, PhDr., Ph.D. (16.09.2016)
Sylabus -

Od účastníků kurzu se očekává znalsot následujících témat, která je ověřována praktickým testem:
* 1. Používání PC a správa souborů
- používání počítače a správa souborů
- tvorba adresářové struktury a její filozofie
- kopírování souborů
- nastavení uživatelského prostředí na počítači
- aktivní vyhledávání dat na internetu a práce s e-mailem

* 2. Textový editor

- filozofie práce s textem v textovém programu
- formátování písma, odstavců a dokumentu, používání stylů
- vlastní úprava textu a pravidla související
- vytváření rejstříků, obsahů a dalších automatických textů
- možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů 

* 3. Tabulkový kalkulátor
- filozofie práce s tabulkovým programem
- formátování buňky a tabulky
- práce v tabulce - vkládání vzorců a funkcí
- možnosti adresování v tabulce při kopírování
- tvorba grafů a databází
- kontingenční tabulky a souhrny
- možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek 

* 4. Tvorba prezentací
- filozofie práce s prezentačním programem
- tvorba prezentace a její formátování
- nastavení časování, animací a přechodů
- možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk prezentace

Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (08.10.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK