PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Zdraví a zdravotní intervence předškolního věku - OKB01P109A
Anglický název: Health and Health Intervention for Pre-school Age
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5817
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : OKB01N101A
Záměnnost : OPB01P109A
Je neslučitelnost pro: OKBZ0P126C
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (05.12.2017)
Předmět předkládá základní poznatky o lidském zdraví v holistickém pojetí, a to s důrazem na zdraví dítěte předškolního věku. Pozornost je věnována faktorům determinujícím zdraví dítěte a možnostem jejich ovlivňování v předškolním zařízení. Probírána jsou nejčastější zdravotní rizika, akutní i chronická onemocnění předškolních dětí. Součástí předmětu je teorie předlékařské první pomoci u dětí s praktickým nácvikem vybraných úkonů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (05.12.2017)

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní penzum zdravotních informací vztahujících se k předškolnímu věku a motivovat je pro aktivní prohlubování vlastní zdravotní gramotnosti.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (05.12.2017)

HANUŠOVÁ, J. Krizově intervenční minimum pro pedagogické pracovníky: ochrana zdraví a první pomoc. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-782-3.

HANUŠovÁ J. Zásady předlékařské první pomoci. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 76s. ISBN 978-80-7290-647-5.

KUKLA, L. a kol. Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí. Praha : Grada, 2016. ISBN 978-80247-3874-1.

TRAPANI, G.; BERTINO, E. a kol. První pomoc a zdraví dítěte. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-137-9.

ZVÍROTSKÝ, M. Zdravý životní styl. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-661-1.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.01.2022)

Atest bude udělen na základě průběžného plnění úkolů v Moodle a úspěšném absolvování zápočtového testu (min. 75 %). Test bude obsahovat uzavřené i otevřené otázky. Budou vypsány tři termíny pro zápočet.

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (05.12.2017)

1. Zdraví a nemoc – systémové pojetí.

2. Determinanty zdraví a podpora zdraví v předškolním zařízení.

3. Zdravotní rizika v předškolním věku.

4. Problematika chronicky nemocných dětí v předškolním zařízení.

5. Zásady předlékařské první pomoci u dětí.

6. Praktikum vybraných úkonů předlékařské první pomoci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK