Právní předpisy a řízení školy - OKB01N133A
Anglický název: Law and management of school
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (28)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKB03N601A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Prerekvizity : OKB01N101A
Záměnnost : OPB01N133A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Cílem kurzu je zorientovat studentky v oblasti pracovního a školského práva tak, aby měly přehled o hlavních právních předpisech vztahujících se k jejich praxi učitelky v mateřské škole – kde je vyhledat, jak jim rozumět, jakým způsobem právní předpisy aplikovat. Diskutována budou především tato témata: 1. Hierarchie právních předpisů, Sbírka zákonů, zákonné a podzákonné normy. Novelizace, aktuální legislativní otázky. 2. Pracovní právo – Zákoník práce, Katalog prací, Nařízení vlády o platových poměrech, Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací /…/ činnosti. Pracovní smlouva, platový výměr. Odpovědnost za škodu. Dovolená. Vztahy na pracovišti. Pracovní řád. 3. Školské právo – Školský zákon, Zákon o pedagogických pracovnících, Vyhláška o mateřské škole. 4. Bezpečnost žáků – kazuistiky, judikáty, Občanský zákoník, metodické pokyny. Hygienické předpisy, školní úrazy, zotavovací akce. Minimální standard bezpečnosti.
Poslední úprava: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (04.06.2017)
Deskriptory
Vážené kolegyně,
 
předmět vyučuje paní PaedDr. Věra Jakoubková.
Kontakt na ni je: jvera.jakoubkova@seznam.cz.
V případě technických obtíží se obracejte na adresu barbora.loudova@pedf.cuni.cz (776 768 103).
 
Předmět online je vyučován v MS Teams:
LINK: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa1782d62fc7f48658b3e7aca24232f03%40thread.tacv2/conversations?groupId=e93a55fa-9fe3-4958-8739-a0207f7afdcb&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d
Kód k týmu pro zápis studentů: hocsbv0

Kde zadám kód?

Klikněte na Připojit se k týmu nebo vytvořit nový pod seznamem týmů a najděte kartu Připojit se k týmu pomocí kódu.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (15.02.2021)
Literatura

Základní studijní literatura:

PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-397-5.

VALENTA, J. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2015/16 + CD. Praha: Anag, 2015. ISBN 978-80-7263-974-8.

Sbírka zákonů – vybrané právní předpisy.

 

Další doporučená literatura:

Časopis Řízení školy, Wolters Kluwer, ISSN 1214-8679.

Poslední úprava: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (04.06.2017)