PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Primární pedagogika VI - Alternativní školy a inovativní programy - OK0615623
Anglický název: Alternative schools and inovative programs
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Korekvizity : OK0615621, OK0615622
Neslučitelnost : O01315623
Záměnnost : O01315623
Je korekvizitou pro: OK0615622, OK0615621
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (08.02.2022)
Hlavním obsahem kurzu je sledování a analýza videozáznamů, praktické činnosti inspirované konkrétními principy a pedagogickými a didaktickými postupy vybraných alternativních a inovativních programů, hledání možností vlivu vybraných programů na naši školu a na vlastní pojetí výuky. Kurz vychází z očekávání studentů, počítá s hosty z praxe ve výuce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (08.02.2022)

Cílem je hlouběji se seznámit s vybranými alternativními a inovativními programy a hledat možnosti jejich vlivu na vlastní pojetí výuky.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (08.02.2022)

Studijní zátěž:

8 hodin přímé výuky

20 hodin práce na zápočtových úkolech

16 hodin samostudium

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (08.02.2022)

CALGREN, F. Výchova ke svobodě. Praha: Baltazar, 1991.

DOUŠKOVÁ, A.: Pedagogika Célestina Freineta a jeho techniky ve škole. In Komenský, č.5/2004, s.11 - 17.

HAMAIDOVÁ, A. Metoda Decrolyho. Praha Pedagogická přítomnost 1926.

Kompetentní učitel 21.století. Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA. Praha 2011.TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha 2007.

KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodiský průvodce pro 1.st.ZŠ. Praha 2011.

Kritické listy

LUKAVSKÁ, E. POZOR, DĚTI! (Didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě). Dobrá Voda u Pelhřimova 2003.

RÝDL, K.: Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Praha 1994.

ŠTECH, S.: Škola stále nová. Praha : UK 1992.

TOMKOVÁ, A., KOŠŤÁLOVÁ, H. Čtení v Otevřené škole. In Kritické listy, č.26/2007, s. 12-14.

TOMKOVÁ, A.: seriál Podněty z pedagogiky C. Freineta, In Učitelské listy, č.2 - 6/2005-06.

TOMKOVÁ, A.: Matematika ve školách C. Freineta. In Kritické listy, č.26/2007, s. 12-14.

TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M.: Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.

TOMKOVÁ, A., KAŠOVÁ, J., DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha 2009.KREISLOVÁ, Z. Krok za krokem 1.třídou. Praha 2008.

WENKE, H., ROHNER, R. Ať žije škola. Daltonská výuka v praxi. Brno : Paido 2000.

ZELINKOVÁ, O.: Pomoz mi, abych to dokázal - pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. Praha: Portál 1997

Metody výuky -
Poslední úprava: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (08.02.2022)

Semináře - aktivní práce s informacemi, rozbory videí, diskusní metody

Reflexe, zamyšlení nad vlastním pojetím výuky

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (08.02.2022)

Docházka

Aktivní účast v seminářích

Prezentace získaných zkušeností k vybraným alternativním a inovativním programům na závěrečném semináři

Zpracování závěrečného úkolu : argumentační esej

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (08.02.2022)

 

Alternativní pedagogické směry - přehled

Inovativní programy - dle zájmu studentů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK