PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ - OK0615268
Anglický název: Teaching practice at the 1st grade of primary school
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 0 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: SPPR
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Vyučující: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Učitelství > Pedagogika
Neslučitelnost : O01215268
Prerekvizity : OK0615017, OK0615110
Záměnnost : O01215268
Anotace -
Poslední úprava: STARA/PEDF.CUNI.CZ (25.09.2013)
Tato souvislá pedagogická praxe je orientována na poznání zvláštností práce učitele v 1. třídě ZŠ. Praxe je povinnou součástí studia, student ji však realizuje individuálně na škole, kterou si sám zvolí. Tato individuální praxe se školám neproplácí. Organizační pokyny: Student si školu pro praxi volí sám. Způsob realizace praxe projedná s vedením školy a zároveň s vyučujícím 1. ročníku. Učitel, který zároveň se studiem na UK PedF vyučuje v 1.ročníku, může realizovat praxi ve své třídě. Praxe probíhá celý týden, ideálně na začátku školní docházky. Dokument pro potvrzení praxe je ke stažení na webových stránkách katedry primární pedagogiky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: STARA/PEDF.CUNI.CZ (25.09.2013)

Tato souvislá pedagogická praxe je orientována na poznání zvláštností práce učitele v 1. třídě ZŠ.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (04.06.2007)

dle aktuálních požadavů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: STARA/PEDF.CUNI.CZ (25.09.2013)

V době konání praxe se student/studentka  dle možností účastní veškerých činností třídy. Reflektivní deník z praxe, který obsahuje: písemné záznamy z pozorování činnosti učitele a žáků, charakteristiku školy a školní třídy, záznamy o vlastních aktivitách studenta a závěrečnou reflexi s důrazem na zhodnocení specifik práce učitele s dětmi na počátku školní docházky. Na základě splněných požadavků obdržíte zápočet u doc. Radky Wildové.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK