PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí II - OK0615155
Anglický název: Didactics of development initial literacy II
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: DRPG
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Neslučitelnost : O01215155
Prerekvizity : OK0615110, OK0615154
Záměnnost : O01215155
Je prerekvizitou pro: OK0615169, OK0615269
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (19.06.2007)
Kuzr navazuje na disciplínu Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I. Prezentovaná témata zahrnují specifiku práce při vyúce prvopočátečního čtení a psaní s uplatněním individuálního zřetele k žákovským individualitám, diagnostiku obtíží a způsob jejich nápravy, rozvoj čtenářství atd. Součástí je i seznámení s vyúkou v alternativních didaktických systémech a v zahraničních primárních školách.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (17.05.2019)

Cílem předmětu je získání hlubších a rozsáhlých informací a dovedností z oblasti rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti s vazbou na analýzu zahraničních a výzkumných zkušeností

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (17.05.2019)

Křivánek,Z. - Wildová,R. : Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha, PedF UK 1997
Matějček,Z. : Vývojové poruchy čtení. Praha, SPN 1998
Doležalová,J. : Didaktika prvopočátečního psaní. Hradec Králové, VŠP, 1995
Tymichová,H. : Nauč mne číst a psát. Praha, SPN 1996
Wildova, R. (ed.): Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. UK PedF, Praha 2002
Wildová, R. : Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti. Praha, PedF UK 2004

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (17.05.2019)

Analýza a praktické využití diagnostických postupů a stanovení nápravných postupů

Analýza domácích a zahraničních didaktických materiálů pro rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti

Prezentace výsledků domácích a zahraničních výzkumů z oblasti (počáteční) čtenářské gramotnosti

Prezentace ročníkových prací

Osvojení si dovednosti předepisovat žákům vázané a nevázané čitelné  písmo

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (17.05.2019)

Diagnostika rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti, nápravné postupy

Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti v zahraničí

Domácí a zahraniční výzkumy v oblasti rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti

Individualizace procesu rozvoje počáteční čtenářské/písařské gramotnosti

Inovativní postupy při rozvoji počáteční čtenářské gramotnosti (projekty, využití ICT atd.)

Historický exkurz do rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti

Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti u žáků odlišného mateřského jazyka než je ČJ

Prezentace ročníkových prací na posledních dvou seminařích

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (17.05.2019)

Podmínky zakončení předmětu

Test vázaného písma

Aktivní účast na výuce

Ročníková práce ….. do závorky na konec doplnit :,teoretická práce)

Písemná nebo ústní zkouška z obsahu seminářů, přednášek, praxí a studia odborné literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK