PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I - OK0615154
Anglický název: Didactics of development of initial literacy I
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (65)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKMN0N143A
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: DRPG
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Neslučitelnost : O01215154
Prerekvizity : OK0615018, OK0615020, OK0615107
Záměnnost : O01215154
Je prerekvizitou pro: OK0615155
Anotace -
V kurzu se studenti seznámí se současným pojetí rozvoje počátneční gramotnosti. Přednášky a semináře prezentují nejužívanější metody rozvoje prvopočátečního čtení a psaní v historii české školy i v současnosti a příslušné didaktické materiály. Do seminářů je integrována řízená pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ.
Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (19.06.2007)
Literatura

Křivánek,Z. - Wildová,R. : Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha, PedF UK 1997

Matějček,Z. : Vývojové poruchy čtení. Praha, SPN 1998

Doležalová,J. : Didaktika prvopočátečního psaní. Hradec Králové, VŠP, 1995

Tymichová,H. : Nauč mne číst a psát. Praha, SPN 1996

Wildová, R.(ed.): Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního psaní a čtení. UK PedF, Praha 2002

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (19.06.2007)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet je udělen na základě splnění dílčích úkolů zadaných na setkáních.

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (13.10.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK