PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika 1. stupně ZŠ IIa - OK0415205
Anglický název: Didactics of primary school IIa
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: STARA/PEDF.CUNI.CZ (25.02.2008)
Kurz navazuje na kurz Didaktika 1. stupně základní školy I. Je zaměřen na komplexní témata týkající se výuky na 1.st.ZŠ. Ke zkoušce se požaduje ročníková práce a orientovanost studenta v tématech kurzu.
Literatura
Poslední úprava: STARA/PEDF.CUNI.CZ (02.10.2007)

1.Spilková, V. a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha, Portál 2005.

2. Jedna publikace z následujících (dle požadavků vyučujících seminárních skupin):

Kalhous, Z. a kol. Školní didaktika. Praha. Portál 2002.

Skalková, J. Obecná didaktika. Praha. ISV 1999 (kapitoly 2 - 9)

Šikulová, Mullerová: Cvičebnice obecné didaktiky pro studenty učitelství. Ústí nad Labem 2001.

3. Jedna publikace k alternativní pedagogice a inovativním projektům. dle vlastního výběru, např.

Singule,F.: Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha, SPN 1992.

Rýdl, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno 1994.

Rýdl, K. Reformní praxe v současných školských systémech. Praha 1990.

Krejčová, Kargerová. Začít spolu. Praha. Portál 2003.

Lukavská, E. Pozor děti. 2003.

Václavík, V. Cesta k moderní škole. Hradec Králové. Gaudeamus 1995.

4. Výběrově- didaktické pojmy:

Průcha, Walterová, Mareš: Pedagogický slovník. Praha. Portál 1998.

Sylabus
Poslední úprava: STARA/PEDF.CUNI.CZ (25.02.2008)

Individualizace ve výuce, práva dítěte.

Hra ve výuce .

Diagnostika v práci učitele.

Dramatická hra ve výuce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (20.05.2019)

Plnění seminárních úkolů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK