ERASMUS in Schools - OEOZV2301
Anglický název: ERASMUS in Schools
Zajišťuje: Oddělení pro zahraniční vztahy (41-OZV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (12)
letní:neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
PhDr. Iva Beránková
Vyučující: PhDr. Iva Beránková
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Předmět „ERASMUS in Schools“ je určen zahraničním studentům, kteří přijíždějí na UK v rámci programu ERASMUS. Je organizován ve spolupráci ESN CU Prague. Účastníci kurzu se aktivně zapojí do 12 vyučovacích hodin na základní nebo střední škole. Tyto školy pomáhá kontaktovat ESN CU Prague. Cílem je, aby v souladu s požadavky a potřebami školy se mohli zahraniční studenti aktivně zapojit do výuky různých předmětů (např. dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova, cizí jazyk) a českým žákům poskytli zajímavé informace o zemi, kde se narodili, resp. kde žijí nebo studují. Předmět je zahraničním ERASMUS studentům bez o hledu na to, zda studují učitelské obory. Účastníkům kurzu „ERASMUS in Schools“ se tak nabízí: • jedinečná příležitost navštívit české školy • přímá interakce se žáky, učiteli a zaměstnanci škol • prezentace kultury, zvyků, jídla nebo tance aj. země, která je zahraničnímu studentovi blízká • možnost podílet se na utváření vztahů českých studentů k toleranci a kulturnímu povědomí jiných zemí a vyvolat zájem o poznávání jiných kulturních prostředí • možnost sdílet své zkušenosti s dalšími ERASMUS studenty Všechny informace jsou na https://esncuprague.cz/erasmus-schools. Na první návštěvu školy zahraničního studenta doprovodí člen ESN CU Prague. Zahraniční studenti se nejprve seznámí s prostředím školy tak, aby si pak mohli připravit hodinu ve spolupráci podle doporučení učitelů ve škole. Po každé výuce studenti provádějí sebereflexi a analyzují svou výuku s učiteli školy. Na závěr kurzu se uskuteční na PedF UK společné setkání se všemi účastníky kurzu, na němž každý zahraniční student představí, na jaké škole byl a jak se do výuky zapojil.
Poslední úprava: Černochová Miroslava, doc. RNDr., CSc. (04.03.2024)
Cíl předmětu - angličtina

The aim is to give international ERASMUS students an opportunity to visit some Czech schools and bring to schools interenting information about their country.

Poslední úprava: Černochová Miroslava, doc. RNDr., CSc. (13.02.2024)
Sylabus -

1.       Úvodní setkání na PedF, informace o vzdělávací systému v ČR, organizační pravidla.

2.       První návštěva školy v doprovodu zástupce ESN s cílem seznámit se s prostředím školy a potřebnými kontexty a domluvit se s vyučujícími na obsahovém a organizačním řešení výstupů a prezentací

3.       Aktivní zapojení do 12 vyučovacích hodin.

4.       Sebereflexe a reflexe práce studenta.

5.       Vložení ukázkových prezentací do moodle.

6.       Předvedení výsledků své práce na škole na společném závěrečném semináři, který je organizován na konci semestru na PedF UK.

Poslední úprava: Černochová Miroslava, doc. RNDr., CSc. (13.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

1. Splnění stanoveného počtu výstupů na školách.

2. Obhajoba a sdílení výsledků a zkušeností na společném závěrečném setkání všech účastníků kurzu.

Poslední úprava: Černochová Miroslava, doc. RNDr., CSc. (13.02.2024)
Studijní opory - angličtina

The participants will use the moodle course. The link will be available to all registered students.

Poslední úprava: Černochová Miroslava, doc. RNDr., CSc. (13.02.2024)