PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Outdoor motor games and exercises - OEBTT1715Z
Anglický název: Outdoor motor games and exercises
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 10 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Vyučující: Bc. Michael Kupilík
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Anotace - angličtina
Outdoor exercises and games for all age categories. Adjusted to all types of study.
Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (19.02.2024)
Deskriptory - angličtina

In the case of continuatin of the  distance learning, the lessons will take place in the form of assignment-fulfillment-reflection on the basis of online meetings. The link and the necessary information will be sent in sufficient advance.

Poslední úprava: Pádivý Martin, Mgr. (11.02.2021)
Literatura - angličtina

BRANDES, D., PHILLIPS, H. Gamester Handbook: 140 Games for Teachers and Group Leaders. 14. vyd. Cheltenham: Stanley Thornes, 1990.

DARST, P. W., ARMSTRONG, G. P. Outdoor Adventure Activities for School and Recreation Programs. Mineapolis: Burgesss Publ. 1980.

SIMSON, B. Initiative games: A Sourcebook of Initiative Games Explained and Illustrated. Boulder: COBS, 1977.

KAPLAN, A. a kol., Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti i pod střechou. Praha: Portál, 2010

KIRCHNER, J. HNÍZDIL, J., LOUKA, O. Kondiční hry a cvičení v přírodě. Praha: Grada, 2005

NEUMANN, J. a kol. Turistika s sporty v přírodě. Praha: Portál,2000. 197 s. ISBN 80-7178-391-9 

PETTY, G. : Moderní vyučování. Praha: Portál, 2002.

HRABINEC, J. A KOL. (2017) Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3625-2   

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (19.02.2024)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

essay

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (19.02.2024)
Sylabus - angličtina

Principals of the stay and movement outdoors. The importance of exercises and games outdoors. Using of terain and natural bariers. Safety rules and prevention of injuries. Requisites for games and exercises outdoors. "Gym in the countryside". Classifications of games and exercises outdoors. Content and forms of exercise units. Supply of exercises and games. Methodics of teaching, work with individuals. Exercises in various environment. Motor games, skills. Exercises with tools and apparatus. Natural exercises and healt oriented exercises. Remedial methods and exercises and alternative forms of therapeutic exercises.  

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (19.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina

active participation

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (19.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK