PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Canoeing and white water course - OEBTT1709Z
Anglický název: Canoeing and white water course
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Vyučující: Bc. Michael Kupilík
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Anotace - angličtina
Safety rules when going down the river. Basic canoeing and kayaking skills. Camping in nature.
Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (20.02.2024)
Deskriptory - angličtina
The exact termin of the course will be specified at the beginning of the summer semester.
Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (20.02.2024)
Literatura -

BAČÁKOVÁ, R., BÍLÝ, M., NOVOTNÝ, P. Kanoistika. Technika a taktika jízdy na tekoucí vodě. E-kniha. Praha: FTVS UK, 2014. ISBN 978-80-87647-11-0
Dostupné z: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/kanoistika/uvod.html
BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P. Kanoistika.  Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 8024790505
BÍLÝ, M., KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P.. Kanoistika - technika a taktika jízdy. In Svoboda, D. a kol. Vodácká příručka ke kapitánské zkoušce vodních skautů. Praha: Junák - český skaut, z. s., 2017. 978-80-7501-118-3
Kolektiv autorů. 100 let kanoistiky v českých zemích. Praha: Olympia, 2013. ISBN. 978-80-7376-354-1
Whitewater Self Defense. Performance. Video and Instruction. http://www.performancevideo.com

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (20.02.2024)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Active participation, white water skills tests.

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (20.02.2024)
Sylabus - angličtina

Safety rules for rafting. Organization and providing of boating-tourist event. Basic canoeing skills in canoeing and kayaking. Camping in nature.

The course takes place over five days on the Vltava River.

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (20.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Active participation.
Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (20.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK