PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Indoor rock climbing - OEBTT1706Z
Anglický název: Indoor rock climbing
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/1, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 5 (999)
letní:neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Vyučující: Bc. Michael Kupilík
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Anotace -
Základy lezení, lezeckých technik a jištění na umělé stěně.
Poslední úprava: Pádivý Martin, Mgr. (28.10.2019)
Deskriptory - angličtina
Direct teaching 24 hours Movement preparation 15 hours Skill training 15 hours Self-study 10 hours Preparation for credit 10 hours
Poslední úprava: Pádivý Martin, Mgr. (09.09.2022)
Literatura -
  • Baláš, J., Strejcová, B., & Vomáčko, L. (2008). Lezeme a šplháme - 68 her a cvičení na stěně a na nářadí. Praha: Grada

  • Ballu, Y. (1997). Horolezci (J. Žák, Trans.). Praha: Brána.

  • Dieška, I., & Širl, V. (1989). Horolezectví zblízka (V. Širl, Trans. Olymp ed.). Praha: Olympia.

  • Macfarlane, R. (2008) . Mountain of the mind. A history of fascination. London: Granta Boks.

  • Procházka, V., Procházka, V. m., Rotman, I., & Novák, J. (1990). Horolezectví. Praha: Olympia.

  • Sýkora, B. (2004). Pískaři. Náchod: JUKO.

  • Vomáčko, L., & Boštíková, S. (2003). Lezení na umělých stěnách. Praha: Grada Publishing.

  • Knihy významných horolezců: Allain, Bonatti, Buhl, Cassin, Habeler, Harrer, Hasse, Herzog, Kuchař, Kugy, Mazeaud, Messner, Rébuffat, Šmíd, Terray, Whymper ad.

Poslední úprava: Pádivý Martin, Mgr. (28.10.2019)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Active participation

Poslední úprava: Suchý Jiří, doc. PhDr., Ph.D. (19.02.2024)
Sylabus -

Základy lezení na umělé stěně. Metodika výuky, příprava na lezení v přírodě. Bezpečnostní pravidla. Základní lezecké uzly, jejich použití. Lezení ve dvojicích, bouldering. Základní pravidla sportovního lezení. Základy bezpečnosti.

 

Poslední úprava: Pádivý Martin, Mgr. (28.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Aktivní účast ve výuce.

Poslední úprava: Pádivý Martin, Mgr. (28.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK