PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aktuální problémy českých a československých dějin - OD0805001
Anglický název: Current Problems of Czech and Czechoslovak History
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Kategorizace předmětu: Politologie > Historie
Učitelství > Dějepis
Záměnnost : OPDD1D101A
Je záměnnost pro: OPDD1D101A
Anotace -
Studenti se v cyklu přednášek předních reprezentantů historických věd seznámí s novými oblastmi odborného výzkumu a jejich výsledky. Osobnosti přednášejících jsou voleny tak, aby byla zastoupena co největší šíře témat, období, a to i těch stojících v oblasti popularizace historiografie. Prostor je dáván i jiným společensko-vědním disciplínám.
Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (13.05.2019)
Cíl předmětu -

Seznámit studenty s důležitými soudobými trendy v oblasti výzkumu historických věd.

Poslední úprava: Beránková Iva, PhDr. (29.10.2019)
Metody výuky -

Interaktivní přednášky s odborníky a konzultace.

Poslední úprava: Beránková Iva, PhDr. (29.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Dle požadavků zkoušejícich.

Poslední úprava: Beránková Iva, PhDr. (29.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK