PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vysokoškolská pedagogika - OD0133004
Anglický název: Higher Education pedagogy
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 20/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Speciální pedagogika, Pedagogika a psychologie pro učitele
Je prerekvizitou pro: OD0133009
Anotace -
Cíle: Získání teoretických znalostí z vysokoškolské pedagogiky a jejich reflexe v pedagogické činnosti VŠ učitele. Porozumění vývojovým tendencím a aktuálním problémům terciárního vzdělávání. Získání sebereflexe, podnětů a motivace k dalšímu sebezdokonalování.
Poslední úprava: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (21.01.2013)
Literatura

Doporučená literatura:

ALTBACH, P.G.; PETERSON, P. McGill, Higher Education in the New Century.Global Challenges and Innovative Ideas. Rotterdam : Sence Publisher, 2007.

ELTON, L. Teaching in Higher Education: Apraisal and Training. London : Kogan Page Ltd., 1987.

FRY,H. ; KETTRIDGE, S. ; MARSHALL, S. A Handbook for Teaching  and Learning in Higher Education. London: Routlage, 2009.

LIGHT, G., COX, R. Learning and Teaching in Higher Educatin: The Reflective Professional. London : Paul Chapman Publishing, 2001.

LINHARTOVÁ, D. Vysokoškolská psychologie. Brno : MZLU, 2008.

McKEACHIE , W.J. (ed.) Teaching Tips: Strategies, Research, and Theory for College and University Teachers. Boston : Houghton Mifflin Company, 1999.

RAMSDEN, P. Learning to Teach in Higher Education. London : Routlage, 1991.

ROHLÍKOVÁ,L.; VEJVODOVÁ, J. Vyučovací metody na vysoké škole. Praha: Grada, 2012.

VAŠUTOVÁ, J. Strategie výuky ve vysokoškolském vzdělávání. Praha : UK PedF, 2002.

Poslední úprava: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (21.01.2013)
Metody výuky

Forma a rozsah výuky: kurz probíhá ve dvou soustředěních po 20 hodinách výuky formou přednášek, cvičení, workshopů, prezentací účastníků, diskusí.


          

Poslední úprava: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (21.01.2013)
Požadavky ke zkoušce

Způsob ukončení: zkouška založená na závěrečné práci. Úspěšní absolventi získají osvědčení, podmínkou je účast na kurzu a složení zkoušky.

Poslední úprava: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (21.01.2013)
Sylabus

Obsah:

    Aktuální otázky vysokého školství a vzdělávání a vysokoškolské politiky

    Akademická profese (znaky, determinanty proměn, akademická dráha, struktura rolí a činností, kompetence)

    Vysokoškolští studenti a studium (role, motivace, přístupy ke studiu, kognitivní styly)

    Teoretické a praktické otázky vysokoškolské výuky (strategie výuky, tradiční a moderní formy, aktivizující metody, výuka podporovaná počítačem))

    Projektování a hodnocení na vysoké škole

    Zátěžové situace na vysoké škole

    Akademická kultura: interpersonální vztahy, kultura výuky a studia

Poslední úprava: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (21.01.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK