PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie tělesné kultury III. - OCRT21TV35
Anglický název: Theory of Physical Culture III.
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
PaedDr. Jana Hájková
Vyučující: PaedDr. Jana Hájková
Prerekvizity : OCRT21TV22, OCRT21TV23
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.10.2021)
Problematika sportovního tréninku. Didaktické aspekty a možnosti využití principů sportovního tréninku do školní a spolkové TV.
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (01.01.2024)

Dovalil, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002.

Perič, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004.

Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada, 2004.

Dovalil, J., Perič. T. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2011.

 https://www.youtube.com/watch?v=qHMGF2GPdQo&list=PL_nVaQpQvEQKi401zB9jQ1XdC118uV6XF

Sylabus
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.10.2021)

Sport jako multifunkční jev. Sportovní výkon. Sportovní trénink - jeho cíl, úkoly. Kondiční, technická, taktická a psychologická složka sportovního tréninku. Problematika zatěžování. Manipulace se zatížením. Zotavení, únava a regenerace. Řízení, plánování a stavba sportovního tréninku, etapy. Specifika tréninku žen. Soutěže, příprava k soutěžím. Sportovní forma. Diagnostika tréninkového procesu. Doping. Využití principů sportovního tréninku v mimoškolních aktivitách.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (10.11.2023)

Ústní ověření - problematika sportovního tréninku.

Okruhy otázek

 1. Sport jako společenský jev, ekonomické zabezpečení sportu

 2. Sportovní výkon a jeho struktura

 3. Sportovní trénink - systém, struktura, cíle, úkoly, složky

 4. Kondiční příprava

 5. Technická příprava

 6. Taktická příprava a motorické učení

 7. Psychologická příprava

 8. Zatížení - charakteristika

 9. Zotavení a regenerace

10. Etapy sportovního tréninku

11. Stavba sportovního tréninku - cykly

12. Tréninkový proces a jeho řízení

13. Didaktické aspekty sportovního tréninku

14. Zatěžování - principy, superkompenzace

15. Trénovanost, sportovní forma, soutěže

16. Problematika dopinku

17. Základy výběru talentů

18. Sportovní trénink dětí a mládeže

Studijní opory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (01.03.2024)

Podklady je možné najít v Moodle, v předmětu prezenčního studia.

 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=16095

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK