PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Plavání IV. - OCRT21TV31
Anglický název: Swimming IV.
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Anotace -
Předmět je zaměřen na osvojení si herních činností ve vodě a na nácvik základních plaveckých dovedností pro děti předškolního a mladšího školního věku na úrovni Instruktora plavání podle požadavků NSK. A dále na vedení skupinové výuky plavání v plaveckém bazénu. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je osvojit si zásobník her a cvičení ve vodě a jejich organizaci s ohledem na bezpečnost, věk a podmínky.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Deskriptory

přímá výuka: 5 hodin

příprava na zápočet: 15 hodin

samostudium: 20 hodin

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Literatura

Čechovská, I. (2002). Plavání dětí s rodiči. Praha: Grada

Čechovská, I., & Miler, T. (2008). Plavání. Praha: Grada

Čechovská, I., & Miler, T. (2019). Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum

Čechovská, I., Brtník, T., & Kramperová, V. (2014). Aktualizované poznatky z didaktiky plavání II. Variabilita plaveckých dovedností a techniky plaveckých způsobů. Praha: UK FTVS

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hoch, M. (1991). Učte děti plavat. Praha: Olympia

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Kandráčová Chlebusová, T. (2019). Hrajeme si na plavání. Bolatice: Tereza Chlebusová Kandráčová

Vlček, P., a kol. (2016). Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky. Brno: PedF MU

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Sylabus

Výběr vodních her vhodných pro děti různých věkových kategorií

Organizace a pravidla her s ohledem na bezpečnost a podmínky plavecké výuky

Využití pomůcek při hrách ve vodním prostředí

Vlastní zkušenosti s herními činnostmi ve vodě

Metodické výstupy na zadané téma

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na výuce

Zpracování metodických výstupů a jejich realizace 

 

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK