PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Plavání III. - OCRT21TV30
Anglický název: Swimming III.
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Prerekvizity : OCRT21TV12, OCRT21TV13
Anotace -
Předmět je zaměřen na zásady bezpečnosti při výuce plavání a na záchranu tonoucího a dopomoc unavenému plavci. Dále na rozvoj plavecké vytrvalosti a síly. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je osvojit si zásady bezpečnosti u vody a zvládnout záchranné akce.

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Deskriptory

přímá výuka: 5 hodin

příprava na zápočet: 15 hodin

samostudium: 20 hodin

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Literatura

Bělohlávek, J., & Hofer, Z. (1992). Abeceda záchrany. Plavecká příprava v záchraně tonoucích. Praha: Esprit

Čechovská, I., & Miler, T. (2008). Plavání. Praha: Grada

Čechovská, I., Jurák, D. & Pokorná, J. (2012). Plavání. Pohybový trénink ve vodě. Praha: Karolinum

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Karger, P., & Kaufman, J. (1999). Záchranář – první pomoc. Praha: VZS ČČK

Miler, T. a kol. (2016). Prevence, bezpečnost a záchrana u vody. Bazény, koupaliště a aquaparky. Praha: Falon

Miler, T. (1999). Záchranář - bezpečnost a záchrana u vody. Praha: VZS ČČK

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (06.09.2023)
Sylabus

Rozvoj plavecké vytrvalosti a síly

Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích

Plavání ve ztížených podmínkách

Dopomoc unavenému plavci

Záchranné pomůcky

Akce záchrany

Plavání pod vodou 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na výuce

Splnění plaveckých dovedností: předvést akci záchrany tonoucího, dopomoc unavenému plavci, tažení "figuríny" na vzdálenost 25 m, lovení předmětů ze dna v hloubce, skok z 3m prkna po nohou, 200 m plavání ve ztížených podmínkách (v oděvu) a uplavat 400 m plaveckým způsobem kraul

 

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (05.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK