PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie tělesné kultury I. - OCRT21TV22
Anglický název: Theory of Physical Culture I.
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OCRT21TV35
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.10.2021)
Antropomotorika jako dílčí vědní disciplína kinantropologie. Ontogeneze motoriky. Klasifikace motoriky. Tělesná cvičení a jejich strukturální, procesuální a finální stránka. Motorické učení. Tělesná zdatnost a výkonnost. Výkon a sportovní výkon. Motorické schopnosti a dovednosti. Hodnocení motoriky. Tělesné typy člověka.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (11.01.2023)

cíl

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (11.01.2023)

desk.

Literatura -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.10.2021)

Hodaň, B. Úvod do teorie tělesné kultury. Olomouc: FTKUPa, 2000.
Rýdl, M. Kapitoly z filozofie tělesné kultury. Praha: UK, 1993.
Hájek, J. Antropomotorika. Praha: PedF: UK, 20012
Kőssl, J., Štumbauer, J., Waic, M. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. I., II., III. Praha: UK, 1994.

Sylabus -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.10.2021)

Antropomotorika a kineziologie v kinantropologii. Druhy motoriky. Ontogeneze motoriky člověka. Tělesná cvičení, strukturální, procesuální a finální stránka tělesných cvičení. Motorické učení, tělesná zdatnost, tělesná výkonnost, výkon. Motorické schopnosti - definice, struktura, biologický základ, metody rozvoje, hodnocení. Somatotypy. Funkční anatomie pohybového aparátu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.10.2021)

Vědomostní test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK