PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Atletika II. - OCRT21TV07
Anglický název: Atletics II
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OCRT21TV24
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (16.01.2023)
Nácvik a zdokonalování skoku dalekého - technika dlouhého kroku, způsob skrčný, informativně kročný a závěsný. Důraz je kladen na zvládnutí techniky odpovídající možnostem dané věkové kategorie. Nácvik hodu míčkem (granátem 350 g) - průprava pro zapojení všech tělních segmentů, odhodové postavení, odhody ze tří kroků, postupné napojení rozběhu na odhod. Systematický rozvoj obecné i speciální vytrvalosti intervalovou a souvislou metodou. Využití odpovídajících atletických pohybových her Test výkonnosti skoku dalekého, hodu míčkem a běhu na 1500/800 m
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (16.01.2023)

Získat základní pohybové dovednosti ve vyučovaných disciplínách. Osvojit si didaktické principy nácviku těchto disciplín.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (16.01.2023)

dkaz na tým https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a583341074c064c76aa4cbec2a6514b04%40thread.tacv2/conversations?groupId=f78498d1-8967-4053-a551-07326ecbf747&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

kod týmu 90skvag

odkaz na schůzku 

https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=4220781b-30af-4055-96d4-a18397aaa39f&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2&threadId=19_583341074c064c76aa4cbec2a6514b04@thread.tacv2&messageId=1617177863227&language=cs-CZ

Literatura
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (16.01.2023)

DOSTÁL E., VELEBIL V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.

PRUKNER, V. - MACHOVÁ, I. Didaktika školní atletiky 1. vydání, 2011, ISBN:978-

      80-244-2757-7

VILÍMOVÁ, V. Didaktika atletických disciplín. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1997

Pravidla atletiky (aktuální).

VÁLKOVÁ, H. Atletika je i hra. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1992. 86 s. ISBN 80- 900925-

      3-5.

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A., METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textu pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 – 15letých žáků. Praha: Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-

VALTER, L. NOSEK, M. Metodika nácviku atletických disciplín. Ústí n/L: UJEP PF,

      2008. CD

Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele -- ISSN 1210-7689

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (16.01.2023)

1.     Úvodní informace o probíraných discilínách - bezpečnost

2.     Průpravná cvičení

3.     Nácvik běhu na sředních a dlouhých tratích, zvyšování obecné a speciální vytrvalosti

4.     Nácvik techniky hodu míčkem (granátem)

5.     Nácvik techniky vrhu koulí

6.     Atletické hry

7.    Teoretické a didaktické základy nácviku uvedených disciplin - průběžně

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (16.01.2023)

Získání zápočtu:

Aktivní účast na výuce

Demonstrace základní techniky hodu míčkem (granátem) se splněním zápočtového limitu

Demonstrace základní techniky běhu na střední trati se splněním zápočtového limitu v běhu na 1500/800 m 

Demonstrace základní techniky skoku do dálky (skrčným nebo závěsným způsobem) se splněním zápočtového limitu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK