PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Atletika I. - OCRT21TV06
Anglický název: Atletics I
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OCRT21TV24
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (11.01.2023)
Úvodní a zdokonalovací seznámení s vybranými pohybovými aktivitami a atletickými disciplínami: atletické rozcvičení, nácvik techniky běhu, speciální běžecká cvičení (běžecká abeceda), nácvik startů - letmý, padavý, polovysoký, nízký, šlapavý způsob běhu - akcelerace, Nácvik vrhu koulí - způsob zádový (z místa, se sunem) Využití odpovídajících atletických pohybových her Test výkonnosti v běhu na 100m, a vrhu koulí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (11.01.2023)

Získat základní pohybové dovednosti ve vyučovaných disciplínách. Osvojit si didaktické principy nácviku těchto disciplín.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (11.01.2023)

desk

Literatura
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (11.01.2023)

DOSTÁL E., VELEBIL V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992.

PRUKNER, V. - MACHOVÁ, I. Didaktika školní atletiky 1. vydání, 2011, ISBN:978- 80-244-2757-7

Pravidla atletiky (aktuální).

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A., METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textu pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 – 15letých žáků. Praha: Svoboda, 1998. ISBN 80-205-0528-8

VALTER, L. NOSEK, M. Metodika nácviku atletických disciplín. Ústí n/L: UJEP PF,

      2008. CD

Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele -- ISSN 1210-7689

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (11.01.2023)
  1. Úvodní informace o atletice - bezpečnost
  2. Základy atletického pohybu - speciální běžecká cvičení (atletická abeceda)
  3. Nácvik rychlého běhu
  4. Nácvik nízkého startu
  5. Nácvik vrhu koulí
  6. Atletické hry
  7. Teoretické a didaktické základy nácviku uvedených disciplin - průběžně
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (11.01.2023)

Získání zápočtu:

Aktivní účast na výuce

Demonstrace základní techniky vrhu koulí se splněním zápočtového limitu

Demonstrace základní techniky rychlého běhu se splněním zápočtového limitu v běhu na 100 m

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK