PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie a didaktika plavání - OCRN20UC43
Anglický název: Theory and didactics of swimming
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 2 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Anotace -
Předmět je zaměřen na zásady bezpečnosti při výuce plavání, na techniku a didaktiku plaveckých způsobů kraul, znak a prsa. Dále na seznámení se základy záchrany tonoucího. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky.
Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (09.01.2024)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je osvojit si základy techniky a didaktiky plaveckých způsobů kraul, prsa a znak a zvládnout základy záchranné akce.

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (09.01.2024)
Literatura

Čechovská, I., & Miler, T. (2008). Plavání. Praha: Grada Publishing

Čechovská, I., & MILER, T. (eds.) (2019).Didaktika plavání. Vybrané kapitoly. Praha: Karolinum 

Čechovská, I. (2002). Plavání dětí s rodiči. Praha: Grada Publishing

Český svaz plaveckých sportů. Pravidla plavání. Dostupné z: https://www.czechswimming.cz/index.php/dokumenty/pravidla

Dvořáková, H., & Engelthalerová, Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Bělohlávek, J., & Hofer, Z. (1992). Abeceda záchrany. Plavecká příprava v záchraně tonoucích. Praha: Esprit

Hofer, Z. a kol. (2016). Technika plaveckých způsobů. Praha: Univerzita Karlova

Hrabinec, J. a kol. (2017). Tělesná výchova na 2. stupni základní školy. Praha: Karolinum

Karger, P., & Kaufman, Z. (1999). Záchranář – první pomoc. Praha: VZS ČČK

Miler, T. a kol. (2007). Záchranář. Bezpečnost a záchrana u vody. Praha: VZS ČČK

Pokorná, J. (2007). Plavecké začátky. Těl. Vých. Sport Mlád. 73, 5, s. 19-22

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (09.01.2024)
Sylabus

Nácvik a zdokonalování techniky plaveckých způsobů kraul, znak a prsa

Didakticka plaveckých způsobů kraul, znak a prsa pro děti mladšího školního věku

Nácvik startů a obrátek jednotlivých plaveckých způsobů

Plavání s pomůckami

Speciální plavecká průprava pro záchranu tonoucích

Plavání pod vodou

 

 

 

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (09.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na výuce v plném rozsahu

Písemné zpracování metodiky na zadané téma

Splnění plaveckých dovedností: 

  • 200 m souvisle bez zastavení vybraným plaveckým způsobem (včetně startovního skoku a obrátek podle pravidel)
  • skok po nohách z 3m prkna
  • plavání pod vodou - min. 10 m (ženy) a 12 m (muži)

Poslední úprava: Fořterová Petra, PhDr., Ph.D. (09.01.2024)
Studijní opory
http://www.fsps.muni.cz/inovace-SEBS-ASEBS/elearning/didaktika-plavani/uvod
Poslední úprava: Pádivý Martin, Mgr. (02.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK