PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika 1. stupně ZŠ III. - OCRN20UC27
Anglický název: Primary didactics III
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (07.09.2022)
Předmět navazuje na předměty Didaktika 1. stupně ZŠ I a Didaktika ZŠ II. Věnuje se oblastem Výukových metod a strategií, formativnímu hodnocení a orientuje studenty v problematice tvorby závěrečného pedagogického portfolia.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (07.09.2022)

Student bude po absolvování předmětu  znát požadavky na závěrečnou zkoušku z pedagogiky a na pottfolio jako závěrečnou práci.

Bude umět využívat účelně a vzhledem k stanoveným výukovým cílům efektivní výukové strategie a postupy.

Dokáže využívat různorodé techniky a a strategie formativního hodnocení a reflektovat jejich efektivnost v různých pedagiogických situacích.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (11.10.2023)

Prezenční setkání - samostudium v poměru 1:4

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (05.11.2021)

STARÝ, Karel, Veronika LAUFKOVÁ, Kateřina NOVOTNÁ, Jana STARÁ, Vít ŠŤASTNÝ a Zuzana SVOBODOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016, 175 s. ISBN 978-80-262-1001-6.

STARÁ, Jana, ZEMANOVÁ, Blanka a HORSKÁ, Petra. Obecná didaktika I: Plánování výuky. Dostupné zde: https://cuni.futurebooks.cz/

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (05.11.2021)

Přímá výuka, samostudium, diskuse, konzultace, samostatná práce

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (05.11.2021)

Výukové metody a strategie.

Formatrivní hodnocení.

Portfolio jako závěrečná práce z pedagogiky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (02.01.2024)

Odevzdání portfoliového úkolu do moodle kurzu zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15673

případně i zde: https://dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=567

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D. (02.01.2024)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15673

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK