Teorie a didaktika atletiky - OCRN20UC13
Anglický název: Skills and Teaching Metods in Track and Fields
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 3 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Vyučující: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (06.01.2021)
Seznámení s teoretickými a praktickými základy atletiky odpovídajícími rozsahu výuky 1. st. ZŠ.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (11.01.2023)

cíl

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (06.01.2021)

 V případě omezení prezenční výuky část předmětu proběhne na základě online zadání. Link bude v předstihu zaslán.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (06.01.2021)

Choutková, B., Fejtek. M. Malá škola atletiky. Praha: Olympia, 1989.

Chromý, Z., Válková, H. Sportovní příprava - atletika. Olomouc. Hanex, 1987.

Růžička, L. Didaktika atletiky pro studující učitelství ZŠ. Praha: UK, 1992.

Válková, H. Atletika je i hra. Olomouc? Hanex, 1992.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (06.01.2021)
Osvojení si základních metod a teoretických podkladů z teorie atletiky, pro vhodnou aplikaci atletických činností při výuce tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Seznámení se s možnostmi modifikace jednotlivých atletických disciplín pro danou věkovou kategorii.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (06.01.2021)

Aktivní účast ve výuce

Seminární práce - Příprava a vedaní atleticky zaměřené vyučovcí jednotky pro I. st. ZŠ