PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Český jazyk - OBUZ03103
Anglický název: Czech Language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Doplňující předměty
Záměnnost : OB2303202, OB2303222, O02103007
Je záměnnost pro: O02103007
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.10.2008)
Absolventi kurzu Český jazyk musí dokázat schopnost kultivovaného psaného i mluveného projevu. Cíle kurzu stanovují profil absolventa: student je schopný aplikovat lingvistickou teorii v kontextu výuky a širším kontextu základní a střední školy, umí volit jazykové prostředky a řečové strategie podle konkrétní situace, uvědomuje si, že praktická aplikace teoretických znalostí češtiny jako komunikačního prostředku při výchovně-vzdělávacím procesu je součástí jeho pedagogické práce, kriticky hodnotí problémy týkající se užívání mateřského jazyka studenty i vyučujícími.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (04.05.2006)

Hubáček, J. - Jandová, E, - Svobodová, J.: Čeština pro učitele. Optys, Opava 1996.

Pravidla českého pravopisu. Praha 1994.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: HOLANOVA/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2013)

forma zkoušky: písemná (korektura nebo diktát, doplňovací či obměňovací cvičení) a ústní (okruhy otázek jsou k dispozici u sekretářky KČJ, R445).

Písemná korektura (15 minut) bude probíhat v jednom dni a o výsledku budou uchazeči informováni nejpozději do 48 hodin. Pro úspěšné uchazeče bude vypsána ústní část zkoušky, nejpozději do dvou týdnů od písemné zkoušky.

Sylabus -
Poslední úprava: HOLANOVA/PEDF.CUNI.CZ (06.09.2013)

Předmět nemá docházku, jedná se pouze o zkoušku. Zkouška se koná v průběhu semestru, nikoli ve zkouškovém období.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK