PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Časová persp. - vztah žáků k budoucnosti - OBPS13082
Anglický název: Pupil's Perception of Time and Relationship towards Future
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Psychologie, Klinická psychologie, Komunikace, Předměty širšího základu, Základy psychologie, Předměty obecného základu, Semináře, Psychologie výchovy, Praktická cvičení, Psychologie práce a organizace, Speciální otázky psychologie, Sociální psychologie, Doplňující předměty
Prerekvizity : OBPS13002
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Cíl kurzu: Seznámení studentů se základními teoretickými koncepcemi časové perspektivy a empirickými zjištěními k problematice vztahu žáků k budoucnosti (pomoc studentům v nastolení komplexnějších výkladových schémat v této oblasti). Vybavení studentů diagnostickými a autodiagnostickými postupy a nástroji, které by umožnily adresné působení a rozvoj uvědomělého vztahu k budoucnosti u žáků. Obsah kurzu: Časová dimenze v lidském životě ? teoretické vymezení: percepce času, časová perspektiva, čas ve vztahu k chování, orientace na budoucnost, vztah k budoucnosti jako faktor lidské motivace, časová perspektiva a motivace výkonu, alternativnost v orientaci jedince na budoucnost, Nuttinova osobnostně-motivační koncepce časové perspektivy, biodromální přístup k časové perspektivě, koncepce perspektivní orientace. Diagnostika časové perspektivy (základní diagnostické strategie). Autodiagnostika učitele v oblasti podpory rozvoje vztahu žáků k budoucnosti. Metody používané pro diagnostiku časové perspektivy ? studenti se podrobněji seznámí s následujícími metodami: MIM (Nuttin), FTO (Gjesme), ?Nejdůležitější událost? (Walace), ?Kým budete? (Kastenboum), PO-5 (Pavelková), Dotazník instrumentality studia (DeVolder), Test kruhů (Cotle), Test čar (Cottle, Pleck). Vztah žáků k budoucnosti a jeho vývoj na základní škole a u studentů středních škol. Vztah žáků k budoucnosti a školní výkon. Perspektivní vs. krátkodobá orientace žáků na ZŠ a SŠ. Vztah k budoucnosti jako činitel žákovské motivace k učení. Instrumentalita učení z hlediska budoucích cílů. Časová orientace žáků a profesionální sebeurčení ? profesionální volba.
Poslední úprava: Bittnerová Dana, PhDr., CSc. (10.05.2007)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK