PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologická diagnostika pro učitele - OBPS13028
Anglický název: Psychological Diagnostics for Teachers
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HS]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Psychologie, Klinická psychologie, Komunikace, Předměty širšího základu, Základy psychologie, Předměty obecného základu, Semináře, Psychologie výchovy, Praktická cvičení, Psychologie práce a organizace, Speciální otázky psychologie, Sociální psychologie, Doplňující předměty
Prerekvizity : OBPS13015
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Cílem předmětu je poskytnout studentům podrobnější informace o metodách psychologické diagnostiky žákovy osobnosti, jednotlivých psychických procesů a nejčastěji se vyskytujících psychických poruch v dětství a dospívání. Obsahem kurzu jsou metody psychologické diagnostiky a některé metodologické problémy. Vytváření pozorovacích kategorií, vedení rozhovoru, konstrukce dotazníku, sestavení anamnézy, diagnostika vztahů ve školní třídě, sociální percepce, diagnostika motivace výkonu, aspirační úroveň žáka, ADHD a poruchy učení Odborná literatura: DVOŘÁKOVÁ, M. Pedagogicko-psychologická diagnostika I. České Budějovice: PedF JU, 1995. HADJ MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. a kol. Diagnostika. Praha: PedF UK, 2002. HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha: SPN, 1989. KOLUCHOVÁ, J.; MORÁVEK, S. Psychologická diagnostika dětí a mládeže. Olomouc: UP, 1990. ŘÍČAN, P.; KREJČÍŘOVÁ, D. Dětská klinická psychologie. Praha: Avicenum, 1998. SVOBODA, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001. TRPIŠOVSKÁ, D. a kol. Psychologická diagnostika pro učitele. Ústí nad Labem: PF UJEP, 1997.
Poslední úprava: Bittnerová Dana, PhDr., CSc. (10.05.2007)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK