PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výchova dítěte do 3.let - OB7215116
Anglický název: Education of Child before Age of 3
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPB01N1G9B
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Je záměnnost pro: OPB01N1G9B, OKB7315116
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Cílem kurzu získat základní orientaci v problematice výchovy dítěte do tří let v rodině i instituci se zaměřením na individualitu dítěte raného věku a rodičovské péče. Obsahem seminářů bude přehled o sociální politice v ČR, analýza aktuální situace institucionální i rodinné péče dítěte raného věku a problematika adaptace dítěte ve skupině vrstevníků a problematika vstupu dítěte do mateřské školy.
Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (22.02.2015)
Cíl předmětu

Cílem kurzu získat základní orientaci v problematice výchovy dítěte do tří let se zaměřením na individualitu dítěte raného věku a rodičovské péče.

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (20.02.2011)
Literatura

HAŠKOVÁ, H., SAXONBERG,, MUDRÁK, J. Péče o nejmenší. Boření mýtů. Praha : Slon 2012. ISBN 978-80-7419-114-5

MATĚJČEK,Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha, Grada 2005,
ISBN 80-247-08701.
DITTRICHOVÁ,J. PAPOUŠEK,M., PAUL, K. Chování dítěte raného věku a rodičovská péče. Praha, Grada 2004,ISBN 80-247-0399-8.
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ,L. Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno, Paido, ISBN 80-7315-063-8.

KOLÁŘOVÁ, J. Klíč k jeslím. Praha : Gender Studies 2007.

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (03.02.2015)
Metody výuky -

Forma výuky: přednáška + seminář, exkurze do zařízení pro děti mladší tří let (dětská skupina, soukromá zařízení jeselského typu)

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (22.02.2015)
Požadavky ke zkoušce

- aktivní účast na semináři (plnění dílčích úkolů),

- docházka (80 %)
- zpracovnání seminární práce

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (22.02.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK