Morfologie českého jazyka - OB2303222
Anglický název: Morphology of Czech language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka a katedra české literatury (41-KCJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, --- [HT]
Rozsah za akademický rok: 13 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Je záměnnost pro: OKNUZ03103, OBUZ03103
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)
Morfologie českého jazyka Forma zkoušky: písemná Anotace: Vymezení morfologie, základní pojmy. Morfologie funkční a formální. Problematika slovních druhů. Morfologické kategorie. Vývojové tendence v českém tvaroslovném systému. Stylové, funkční a normativní aspekty morfologie češtiny. Cíl kurzu: Prohloubit a systematizovat dovednost tvaroslovné analýzy českého jazykového materiálu z hlediska jazykového systému, komunikace, stylu i spisovné normy. Obsah kurzu: Místo morfologie v soustavě jazyka a lingvistiky. Základní pojmy formální morfologie. Morfematika, morfonologie. Slovní druhy a kritéria jejich klasifikace. Funkční, sémantická i formální charakteristika jednotlivých slovních druhů. Morfologické kategorie. Skloňování a časování v české spisovné normě, vztahy k jiným varietám. Stylová charakteristika morfologických prostředků. Vývojové tendence v současném českém tvaroslovném systému. Morfologická analýza textu. Literatura: BALHAR, J. a kol. Český jazykový atlas 4. Praha: Academia, 2002. ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002. KOMÁREK, M. Příspěvky k české morfologii. Olomouc: Periplum, 2006. Mluvnice češtiny II. Praha: Academia, 1986. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2001. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 1994. ŠMILAUER, V. Nauka o českém jazyku. Praha: SPN, 1972.
Literatura
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)

Literatura:

BALHAR, J. a kol. Český jazykový atlas 4. Praha: Academia, 2002.

ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština ? řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000.

Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002.

KOMÁREK, M. Příspěvky k české morfologii. Olomouc: Periplum, 2006.

Mluvnice češtiny II. Praha: Academia, 1986.

Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2001.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 1994.

ŠMILAUER, V. Nauka o českém jazyku. Praha: SPN, 1972.

Sylabus
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.09.2008)

Forma zkoušky: písemná

Anotace: Vymezení morfologie, základní pojmy. Morfologie funkční a formální. Problematika slovních druhů. Morfologické kategorie. Vývojové tendence v českém tvaroslovném systému. Stylové, funkční a normativní aspekty morfologie češtiny.

Cíl kurzu: Prohloubit a systematizovat dovednost tvaroslovné analýzy českého jazykového materiálu z hlediska jazykového systému, komunikace, stylu i spisovné normy.

Obsah kurzu: Místo morfologie v soustavě jazyka a lingvistiky. Základní pojmy formální morfologie. Morfematika, morfonologie. Slovní druhy a kritéria jejich klasifikace. Funkční, sémantická i formální charakteristika jednotlivých slovních druhů. Morfologické kategorie. Skloňování a časování v české spisovné normě, vztahy k jiným varietám. Stylová charakteristika morfologických prostředků. Vývojové tendence v současném českém tvaroslovném systému. Morfologická analýza textu.