Praxe II - O07320093
Anglický název: Practice II
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Tělesná výchova
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Prakticky zvládnout a vést různé formy s různým obsahem v provozu mateřské školy. Hospitace a praxe ve školách s různou koncepcí, hospitace v hodinách zájmové TV.
Poslední úprava: HAJKOVAJ (27.11.2006)
Literatura

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. www.vuppraha.cz

Dvořáková, H. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Praha: Portál, 2000.

Hájková,l J., Vejražková, D. Základní gymnastika. Praha: Karolinuim. 2005.

Čermák, J., Chvalová, O., Botlíková, V., Dvořáková, H. Záda už mně nebolí. Praha: Vašut, 2000. vyd. 4.

Poslední úprava: HAJKOVAJ (27.11.2006)
Sylabus -

Hospitace řízené tělesné výchovy v MŠ. Vlastní příprava a relizace řízené jednotky TV nejen v prostoru MŠ a v jejích materiálních podmínkách s využitím poznatků z didaktiky plavání (3. sem.), gymnastiky a zdravotní tělesné výchovy (4. sem.). Sebereflexe a evaluace této jednotky. Zápočtové požadavky - příprava a praktické řízení dětí v MŠ a sebereflexe, účast na evalulci ostatních.

Poslední úprava: HAJKOVAJ (27.11.2006)