Teorie a didaktika zdravotní TV - O07320088
Anglický název: Special Health Exercie Programms
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Tělesná a pracovní výchova pro postižené
Učitelství > Tělesná výchova
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Nácvik praktických dovedností. Aplikace poznatků při vedení cvičební jednotky a dalších organizačních forem zdravotní TV se zaměřením na jednotlivé skupiny oslabení.
Literatura
Poslední úprava: HAJKOVAJ (15.09.2005)

Dvořáková, H. Tělesná výchova v Rámcovém programu: Základní motorika. Praha: PedF UK, 2001.

Dvořáková, H. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Praha: Portál, 2002.

Berdychová, J. a kol. Tělesná výchova pro pedagogické školy. Praha: SPN, 1983.

Dvořáková, H. Sportujeme s nejmenšími. Praha: Olympia, 2001.

Hronzová, M. Kondiční a vyrovnávací cvičení. Praha: Mills, 2003.

Sylabus -
Poslední úprava: HAJKOVAJ (15.09.2005)

Správné a vadné držení těla, vliv tělesných cvičení na držení těla. Specifika dětí předškolního věkua výběr vhodných cvičení a pohybových aktivit. Základní diagnostika, hodnocení a odstraňování chyb. Zdravotní a hygienické zásady při cvičení. Využití tradičního i netradičního náčiní a nářadí. Cvičení přirozená, balanční, napodobovací a orientační. Spojení pohybu s hudbnou a dramatizací. Formy zdravotní TV, stavba cvičební jednotky, organizace, didaktické zásady. Zápočtové požadavky - příprava a samostatné vedení části cvičební jednotky ZTV.