PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie a didaktika zdravotní TV - O07320070
Anglický název: Special Health Exercise Programms
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: TDZT
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Tělesná a pracovní výchova pro postižené
Učitelství > Tělesná výchova
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Nácvik praktických dovedností. Aplikace poznatků při vedení cvičební jednotky a dalších organizačních forem zdravotní TV se zaměřením na jednotlivé skupiny oslabení.
Literatura
Poslední úprava: HAJKOVAJ (15.09.2005)

Dvořáková, H. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Praha: Portál, 2002.

Berdychová, J. a kol. Tělesná výchova pro pedagogické školy. Praha: SPN, 1983.

Dvořáková, H. Sportujeme s nejmenšími. Praha: Olympia, 2001.

Hronzová, M. Kondičnía vyrovnávací cvičení. Praha: Mills, 2003.

Sylabus -
Poslední úprava: HAJKOVAJ (15.09.2005)

Správné a vadné držení těla, vliv tělesných cvičení na držení těla. Specifika dětí předškolního věku a výběr vhodných cvičení a pohybových aktivit. Cvičení ze zdravotního hlediska nevhodná či nepřiměřená věku dětí. Základní diagnostika, hodnocení a odstraňování chyb. Zdravotní a hygienické zásady pro cvičení. Motivační a stimulační prvky při cvičení. Využití tradičního i netradičního náčiní a nářadí. Cvičení přirození, balanční, napodobovací, orientační. Spojení pohybu s hudbou a dramatizací. Zápočtové požadavky - osvojení základních principů vyrovnávacích cvičení a schopnosti elementární diagnostiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK