PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hra a učení s didaktikou - O07315048
Anglický název: Game and Learning with Teaching Methods
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: TUUD
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Je korekvizitou pro: O07215057
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz analyzuje základní teoretická východiska hry, její znaky, vývojové etapy a funkci dětské hry. Analyzuje hru a učení, jejich kognitivní a sociální úlohou v rozvoji dítěte  předškolního věku. Studenti v praxi pozorují a následně analyzují hru, zpracovávají recenze na současnou časopiseckou a knižní produkci vztahující se k dané problematice.
Poslední úprava: KOTATKO/PEDF.CUNI.CZ (01.10.2008)
Literatura

Caiatiová,M.,Delačová,S.,Mullerová,A.Volná hra. Praha: Portál, 1995

Koťátková,S. Hra v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada, 2005.

Koťátková,S. Zpracovávání příběhů v dětských hrách. In Problémové dítě a hra. Metod.listy pro předšk. vzdělávání C1.3. Praha: Raabe, 2005, s. 1-20.

Millarová,S.: Psychologie hry. Praha: Panorama, 1978.

Piaget,j., Inhelderová, B.: Psychologie dítěte.Praha: Portál. 2000.

Příhoda,V. Ontogeneze lidské psychiky I. Praha: SPN, 1965.

Vymětal,J.,Rezková,V. Rogersovský přístup k dospělým a dětem. Praha: Portál, 2001.

Poslední úprava: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (05.04.2006)
Sylabus -

Kurz analyzuje základní teoretická východiska hry, její znaky, vývojové etapy a funkci dětské hry. Zaměřuje pozornost na přínos hry ve skupině dětí v moderně pojaté pedocentricky orientované mateřské škole. Otevírá některá diagnostická vodítka vzešlá ze hry, důležitá pro volbu adekvátních přístupů k jednotlivým dětem.Analyzuje hru a učení, jejich kognitivní a sociální úlohou v rozvoji dítěte předškolního věku. Studenti v praxi pozorují a následně analyzují hru, zpracovávají recenze na současnou časopiseckou a knižní produkci, která se vztahuje k dané problematice.

Poslední úprava: KOTATKO/PEDF.CUNI.CZ (01.10.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK