PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praxe v předškolním zařízení - O07215102
Anglický název: Practice in the preschool institution
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [TS]
Rozsah za akademický rok: 2 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: P:0 X:0 E:1
Staré označení: PRAX
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Prerekvizity : O07215057
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Propojit získané vědomosti, dovednosti a samostatně připravit, zrealizovat a evaluovat větší úseky vzdělávací práce (vedení celého dne, realizace tématického celku, projektu) v předškolním zařízení. Cílem praxe je prokázat schopnost samostatně odborně pracovat s dětmi předškolního věku a provádět reflexi a seberflexi. Studentům je dána možnost samostatného výběru mateřské školy, čímž se učí orientaci v síti předškolních zařízení.
Poslední úprava: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (08.04.2005)
Metody výuky -

Pedagogická praxe

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK