Předprofesní reflexe - O07215099
Anglický název: Preprofessional reflection
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: PŘRE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Základy pedagogiky
Prerekvizity : O07215057
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz pracuje metodami sociálně psychologického výcviku s reflexemi studentů vztahujícími se k dokončovanému studiu, s reflexemi na vlastní profesní vybavenost pro následné povolání učitele. Obavy nebo již skutečné problémy vzniklé v nových profesních situacích jsou otevírány a řešeny s podporou skupinové dynamiky a týmového potenciálu.
Poslední úprava: Erudio ()
Literatura

Kratochvíl, S.: Skupinová psychoterapie.Praha: Galén, 1995.

Rogers, C.R.: Jako byť sám sebou. Bratislava: IRIS, 1996.

Vymětal,J.: Rogersovská psychoterapie. Praha: ČS, 1996.

Poslední úprava: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (05.04.2006)