PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Předškolní elementární čtení a psaní - O07215096
Anglický název: Elementary Reading and Writing
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: PEČP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Cílem kurzu je seznámit se se současným moderním pojetím rozvoje počáteční gramotnosti u žáků primární školy se zvláštním zřetelem na aspekty předškolního vývojeTémata kurzu zahrnují oblasti předškolní přípravy na výuku čtení a psaní, vstup dítěte do školy, seznámení s cíli a úkoly současné výuky počátešního čtení a psaní, běžně užívané metody, význam spolupráce rodiny a školy na počátku školní docházky.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Křivánek - Wildová: Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. PedF UK Praha 1998.

Fabiánová,B.,Havel,J. Výuka čtení a psaní na 1.st. ZŠ. Paido,Brno.

Křivánek,Z.Mimotřídní práce v počátečním čtení a psaní u žáků s obtížemi čtení. Praha 1998.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK