PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Průběžná ped. praxe - O07215057
Anglický název: Teaching Practice
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: KLDP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Korekvizity : O07315048
Prerekvizity : O07215003, O07215128
Je prerekvizitou pro: O07215099, O07215104, O07215102
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Cílem průběžné praxe je rozvíjení základů profesních komeptencí a kultivace budoucí učitelské osobnosti, jednající v pedagogické realitě s jejím hlubším porozuměním. Klinické dny jsou postupně zaměřeny na cílené pozorování, projektování, realizaci a hodnocení (reflexi a sebereflexi). Hlavní náplní praxe je vytvořit studentům příležitost pro vlastní pedagogické pokusy a pro získávání dalších pedagogických zkušeností.
Poslední úprava: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (08.04.2005)
Literatura

BRUCEOVÁ, T. Předškolní výchova. PRAHA: Portál 1996, ISBN 80-7178-068-5.

ŠMELOVÁ, E. Mateřská škola. Teorie a praxe I. OLOMOUC 2004, ISBN 80-244-0945-8.

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (14.02.2008)
Metody výuky -

Praxe

Poslední úprava: KROPACKO/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK