PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právní ochrana znevýhodněných - O06318210
Anglický název: Legal Protection of Disadvantaged Individuals
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: O05318210
Staré označení: PROZ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Předměty širšího základu
Záměnnost : O04318210, O05318210
Je záměnnost pro: O04318210, O05318210
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
I. Právo a občanství. Právní stát. Diskriminace. II. Kdo a proč může být znevýhodněný, zdravotní postižení vs. handicap. Problematika funkční (ne)gramotnosti. III. Právní a sociálně právní ochrana. Její poslání, nástroje a cíle. Zákon a jeho legislativní geneze. IV. Mezinárodní legislativa vztahující se k osobám se zdravotním postižením. Konvence, úmluvy a doporučení - OSN, EU, EK, USA aj. V. Národní legislativa vztahující se k osobám se zdravotním postižením. Ústava, zákony, vyhlášky - MŠMT, MPSV, MZd aj. VI. Legislativa týkající se vzdělávání OZP (Školský zákon aj.). VII. Legislativa k zaměstnávání OZP (Zákon o zaměstnanosti). VIII. Legislativa k sociálnímu zabezpečení a dávkám i službám sociální péče pro OZP ("Sociální legislativa", Zákon o sociálních službách atd.). IX. Další relevantní legislativa - zdravotní péče, odstraňování architektonických, dopravních a komunikačních bariér, ochrana osobních údajů aj. X. Shrnutí, reflexe, diskuse
Poslední úprava: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (17.09.2009)
Literatura

Základní literatura (P=povinná, D=doporučená):

? Hutař J.: Sociálně právní minimum pro osoby se zdravotním postižením. NRZP, Praha 2009. 241 s. P

? Blomberg B.- Novosad L.(překlad, doplnění a úprava původního referátu): Občanská pozice a dimenze postižení. In: Speciální pedagogika 4 / 2002. PedF UK, Praha. D

? Kol.: Občané se zdravotním postižením a veřejná správa. Univerzita Palackého a VCIZP Olomouc, 2005. 268 s. D

? Novosad L: Některé aspekty funkční negramotnosti z pohledu sociální práce a speciální pedagogiky. In: Speciální pedagogika 3 / 2003. PedF UK Praha. P

? Novosad L.: Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Portál, Praha 2009. 272 s. D

? Vysokajová M.: Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. Karolinum, Praha 2000. 139 s. P

/////////

Hutař.J.: Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené : [verze k 4.4.2001] / Jan Hutař. - 5. vyd. - Praha : Národní rada zdravotně postižených ČR, 2001. - 112 s.

Poslední úprava: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (17.09.2009)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK