PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
chybný kod Speciální pedagogika raného a předškolního věku - O06318204
Anglický název: Early Childhood and Preschool Special Education
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 108 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: SPRP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Speciální pedagogika
Záměnnost : O04318210, O05318210
Je prerekvizitou pro: O06318205
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Vývoj dítěte raného a předškolního věku, psychická deprivace v důsledku postižení, speciálně pedagogická podpora vývoje dítěte, práce s rodiči, raná péče, speciálně pedagogická centra, mateřská škola a speciální mateřská škola, kurikulum předškolní výchovy, připravenost na školu; dítě s postižením intelektu, sluchovým postižením, zrakovým postižením, poruchou řeči a komunikace, s postižením tělesným a se zdravotním oslabením, dítě s multihandicapem; specifika diagnostiky, dle typu postižení odpovídající metodika podpory vývoje dítěte
Poslední úprava: Erudio ()
Literatura

Monatová, L.: Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Paido, Brno 2000.

Vítková, M.a kol.: Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Paido, Brno 1999.

Květoňová-Švecová,L.: Oftalmopedie. Paido, Brno 2000.

Mason, H. McCall, S.: Visual Impairment. David Fulton Publishers, London 1997.

Poslední úprava: Erudio ()
Sylabus
Cíl kurzu:
uvedení do problematiky výchovy dítěte raného a předškolního věku, speciálně pedagogická podpora vývoje dítěte

Obsah kurzu
Ontogenetický vývoj dítěte v období novorozeneckém, kojeneckém, batolecím a předškolním, psychomotorický vývoj, jeho zákonitosti, a vliv postižení, rodičovská role, pedagog a speciální pedagog, problematika diagnostiky postižení, provádění odpovídající speciálně pedagogické podpory vývoje dítěte, institucionální výchova, mateřská škola, speciální mateřská škola, stacionář, speciálně pedagogické centrum, školní zralost, připravenost dítěte pro školu.

Poslední úprava: Ohlídková Blanka, PhDr., CSc. (13.04.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK