PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do statistiky - O06313054
Anglický název: An Introduction to Statistics
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Alena Škaloudová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Doplňující předměty
Prerekvizity : O06313006, O06313007
Je prerekvizitou pro: O06313034
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Anotace: Obsahem kursu je seznámit studenty se základními pojmy, metodami a cíli popisné a induktivní statistiky. Kurs je věnován zobrazení dat pomocí tabulek a grafů, mírám polohy a rozptýlenosti, základům teorie pravděpodobnosti, pořízení reprezentativního výběru, normálnímu rozdělení a základům testování hypotéz: chí-kvadrát testu a testu pro koeficient korelace.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Literatura: Škaloudová, A.: Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu, PedF UK Praha 1998

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK