Kazuistický seminář II - O06313047
Anglický název: Case Study Seminar II
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok5
Staré označení: KASE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petr Goldmann
Kategorizace předmětu: Psychologie > Semináře
Prerekvizity : O06313014, O06313029
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Kazuistický seminář II V semináři by studenti na základě rozboru konkrétních případů z klinické, školní a poradenské praxe měli získat dovednosti v práci s daty, při stanovování diagnostických hypotéz a volbě případného postupu intervence. Většinou se jedná o případy, se kterými se studenti setkávají při praxích v průběhu studia. V konzultaci s vedoucím semináře i s ostatními účastníky semináře se studenti učí posuzovat závažnost a možnou interpretaci zjištěných dat, klást si otázky i vyvozovat závěry. Kazuistický seminář umožňuje studentům použít a syntetizovat dosud získané poznatky a vědomosti z předchozích kurzů v aplikaci na konkrétní případ.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

není