PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář II - O06313045
Anglický název: Writing Master's Theses II
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok5
Staré označení: DISE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
PhDr. Miroslav Rendl, CSc.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Semináře
Prerekvizity : O06313035
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Diplomový seminář II je určen pro diplomanty z oboru psychologie a je veden vyučujícími z oddělení školní etnografie. V prvním semestru při prezentaci jednotlivých projektů diplomových prací před kolegy a vyučujícími student stojí před úkolem explicitně formulovat své představy o realizaci projektu, vyložit téma a postup práce nezasvěceným a nezainteresovaným posluchačům. Diskuse pak často odhaluje vágnost provizorních formulací, jimiž jsou některé části diplomového projektu překlenuty, a subjektivní apriorismy, s nimiž diplomant přistupuje k formulaci problému, k metodologickým postupům a zejména pak k jejich technické stránce. V druhém semestru seminář probíhá formou individuálních konzultací s vyučujícími na podkladě písemného elaborátu. Diplomant se učí představit část své práce někomu, kdo poskytuje pohled zvenčí - vyložit a argumentovat své postupy, reagovat na námitky a dotazy. Kromě bezprostředních přínosů tak tato situace v omezeném rozsahu předjímá obhajobu diplomové práce.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Literatura:

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, Votobia 1997

Kerlinger, F.N.: Základy výzkumu chování. Praha, Academia 1972

Strauss, A. - Corbinová, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice, Albert 1999.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK