Praktický psychologický seminář II - O06313021
Anglický název: Practical Psychological Seminar II
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (6)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: PPSS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Procházková
Kategorizace předmětu: Psychologie > Semináře
Prerekvizity : O06313020
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Praktický psychologický seminář II - Optimální komunikace Základním záměrem nabízeného kurzu je ovlivnit sociální kvality, dovednosti a sociální kompetenci účastníků programu. Kurz je koncipován nácvikově a důraz se klade na aktivní formy učení. Jde tedy o proces učení formou zážitku na sobě samém a formou praktického jednání. Základní obsahová koncepce programu vychází z psychologické teorie asertivity, tedy učení o efektivním a konstruktivním sebeprosazování se v mezilidských vztazích a situacích, kde rozhodujícím požadavkem je uchování vlastní sebeúcty a respektování práv druhých lidí.Tato koncepce je obohacena o myšlenky a prvky kognitivně behaviorální terapeutické teorie a obsahuje dále osvědčené prvky minnesotského teréninkového programu . Navíc obsahuje program originální příspěvek autora Jana Kožnara tak, jak jej rozvíjel v průběhu dvaceti let organizování, praktického vedení a koncepčínoho rozpracování různých sociálně tréninkových, komunikačních a psychoterapeutických kurzů.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000