Kulturní antropologie II - O06313018
Anglický název: Cultural Anthropology II
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: KUAN
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Psychologie > Doplňující předměty
Prerekvizity : O06313017
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Kulturní a sociální antropologie Cílem výuky v dvousemestrálním kurzu je uvedení studentů do problematiky vztahů člověka a jeho prostředí z multikulturních pohledů. V zimním semestru se student seznámí se školami, směry, paradigmaty kulturní a sociální antropologie (evoluční pojetí kultury, školy kulturních okruhů, funkcionalistická antropologie, strukturální antropologie, lingvistická antropologie, kognitivní antropologie, symbolická antropologie). V letním semestru pak se systémovým pojetím společnosti, systémovou analýzou a integrací do systému: (příbuzenského, ekonomického, politického a náboženského). Zařazeny jsou rovněž specializované přednášky nesystémového výkladu kultury a společnosti (komparace kulturních systémů, sociologie rodiny).
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Literatura:

Budil, I.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Triton, Praha 1992

Murphy, R.F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Sociální nakladatelství SLON, Praha, 1998

Benedict, R,: Kulturní vzorce. Argo, Praha 1999

Eliade, M.: Mýtus o věčném návratu. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku -ISE, Praha, 1993