PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dramatická výchova III - O05318235
Anglický název: Drama Education III
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (98)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: DRVÝ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. J.Provazník
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Předměty širšího základu
Prerekvizity : O05318234
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Drama - edukační prostředek, drama - léčebný prostředek, pradivadelní systémy, psychodrama, sociodrama, psychogymnastika, teatroterapie; Dramaterapie, kreativita, speciální pedagog, specifické cíle;
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Pipeková,J. Víková, M.: Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno: Paido 2001.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK