PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy školského managmentu - O05318217
Anglický název: Basic Course in Social Management and Economic Aspects of Social Work
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: K217
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Dagmar Rollerová
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Předměty širšího základu
Záměnnost : O05318777, O05318778, O06318217
Je záměnnost pro: O06318217
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Kurikulum, správa a samospráva školy a školství v ČR, školský a sociální managment, legislativa.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Walterová, E.: Kurikulum. Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Mu, Brno, 1994.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (21.03.2005)
Cíl kurzu:
Seznámit studenty se vznikem a zvláštnostmi neziskového sektoru. Informovat o typech veřejně prospěšných organizací, jejich činnostech, legislativě a způsobu získávání finančních prostředků

Obsah kurzu:
# Význam neziskového sektoru u nás, adresář NO + návštěva ICN

# Historie shromažďování a spolků, změna po r. 1989. Právní normy v oblasti NO

# Rysy veřejně prospěšných společností podle práva, hlavní organizace sociální a zdravotní - výčet

# Občanská sdružení, nadace - nový zákon, OPS, informační centra -. seznam

# Hospodaření NNO: účetnictví, daňové otázky, sponzorování, pracovně právní, výroční zpráva, likvidace. Strategické plánování, fundraising - projekt.

# Seminář - studenti přinesou seminární práce

# Zápočtový test

Kurz je doplněn návštěvou v ICN, v nadaci ROS, Sdružení ZP a v některé konkrétní neziskové organizaci

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK