PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pediatrie - O05318212
Anglický název: Pediatry
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (998)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: K212
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MUDr. Marcela Litovová
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Předměty širšího základu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Růst a vývoj dítěte, jeho poruchy, dědičnost a prostředí, zevní a genetické příčiny onemocnění, anomálie a vývojové vady, rizikový novorozenec, patologie výměny látek a energie, endokrinologické onemocnění, onemocnění srdce a krevního oběhu, krevní choroby, nádorová onemocnění, onemocnění zažívacího ústrojí, dýchacích orgánů, ledvina močových cest, poruchy imunity a alergická onemocnění, infekční nemoci.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Zahálková,M.: Pediatrie pro speciální pedagogy. MU, Brno, 2000.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK