PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy práva občanského, správního, trestního II - O05318052
Anglický název: Basics of Civil, Administrative, Criminal Law II
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (998)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: ZPOS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Předměty širšího základu
Prerekvizity : O05318051
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Kriminalita dětí a mládeže, trestná činnost nezletilých, ústavní výchova,ochranná výchova, trestné činy proti rodině a mládeži, zanedbání povinné výživy, opoštění dítěte, týrání svěřené osoby, únos, ohrožování mravní výchovy, tresty mladistvých, odnětí svobody, vyhoštění, zákaz činnsti, propadnutí věci, alternativní tresty, právní ochrana znevýhodněných;
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Rejdová. : Úvod do studia práva. Brno, IMS 19997

Michalík, J.: Právní postavení handiacapovaných. UP, Olomouc 1995.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Ohlídková, CSc. (08.03.2005)
Obsah kurzu:
Přehled právních dějin: # historie evropského práva # vývoj státu a práva v českých zemích

Přehled ústavních systémů: # formy vlády # základní práva

Základy správního práva: # organizace veřejné správy # právní formy správní činnosti

Základy procesního práva: # civilní řízení # trestní řízení

# správní řízení # ústavní a správní soudnictví

Základy evropského práva:# ius commune # právo Evropské unie

Základy mezinárodního práva: # rozdílnost mezinárodního a vnitrostátního práva

# mezinárodní smlouvy a mezinárodněprávní odpovědnost

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK