PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Spec. pedag. znevýh. člověka hluchoslepého - O05318050
Anglický název: Special Education - Deafblind Individuals
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (98)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: SPZČ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Jakeš
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Předměty širšího základu
Prerekvizity : OSOZ1SP
Je prerekvizitou pro: OSOZ2SP
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (29.01.2007)
Hluchoslepý člověk, definice hluchoslepoty, etiologie, diagnostika, komunikace
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK